top of page

Varstvo osebnih podatkov


SPLOŠNA UREDBA O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV – GDPR


1. Podatke, ki jih zbiramo:

Ime in priimek, naslov, telefonsko številko in elektronski naslov
IP številko oz. naslov iz katerega stranka dostopa do spletnega mesta,
datum in čas dostopa obiska spletnega mesta.

2. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov je v primeru naročila (pogodbe – nakupa na
daljavo), kar pomeni, da stranka privoli v osebno privolitev obdelave podatkov.


3. Osebni podatki se obdelujejo za namen komuniciranja po e-pošti, sms-u ali telefonu z namenom
obdelave naročila, odgovora na posameznikovo vprašanje ali povpraševanje. V primeru soglasja z
obveščanjem o novih ponudbah  se osebni podatki obdelujejo z namenom obveščanja po e-pošti.
IP naslov ter datum in čas obiska spletnega mesta se obdelujejo zaradi preprečevanja zlorab.

4. Če ste podali privolitev za obveščanje o novostih v spletni trgovini, hranimo vaš e-naslov trajno oz. do vašega preklica. Vpisane osebne podatke pri naročilu hranimo toliko časa, dokler lahko Iztok Pogačnik s.p. in posameznik drug proti drugemu uveljavljata pravne zahtevke na podlagi sklenjene pogodbe oz. pet let od prenehanja veljavnosti pogodbe. Po preteku obdobja hrambe, osebne podatke učinkovito in trajno izbrišemo.


5. Posredovanje osebnih podatkov je prostovoljno, posameznik osebnih podatkov ni dolžan
posredovati, vendar pa v primeru, da jih ne posreduje ne more prejeti blaga, storitev ali odgovora na svoje vprašanje ter informacij o novostih na spletni strani. Katere podatke je potrebno posredovati je navedeno pri posameznem spletnem obrazcu.


6. Osebnih podatkov posameznikov ne posredujemo nepooblaščenim osebam, razen tistim, ki

izvajajo določena opravila v zvezi z obdelavo podatkov.


7. Posameznik ima glede osebnih podatkov naslednje pravice:
potrditev ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki.
Dostop do osebnih podatkov in naslednje informacije (namen obdelave, vrste osebnih

podatkov, uporabnike ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki).

Eno (brezplačno) kopijo osebnih podatkov v obliki, ki jo določi sam (če je zahteva podana z
elektronskim sredstvom za komunikacijo in posameznik ne zahteva drugače, se kopija zagotovi v
elektronski obliki). Za dodatne kopije, ki jih zahteva posameznik lahko zaračunamo razumno pristojbino ob upoštevanju stroškov.
Popravek netočnih osebnih podatkov.
Omejitev obdelave, kadar:

je obdelava nezakonita in nasprotuje izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega

posameznik zahteva omejitev njihove uporabe.

Upravljalec Iztok Pogačnik s.p. podatkov ne potrebuje več za namene

obdelave, jih pa posameznik potrebuje za uveljavljanje ali obrambo pravnih zahtevkov.
Izbris vseh osebnih podatkov (pravica do pozabe), če so izpolnjene predpostavke iz člena 17.
splošne uredbe o varstvu podatkov, predvsem pa v primeru kadar posameznik prekliče privolitev za obdelavo osebnih podatkov.

Izpis osebnih podatkov v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, s pravico, da
posameznik te podatke posreduje drugemu upravljavcu, ne da bi ga prvotni upravljavec pri temu oviral.
Prenehanje uporabe osebnih podatkov za namene neposrednega trženja.
Da za posameznika ne velja odločitev, ki temelji zgolj na avtomatizirani obdelavi, vključno z
oblikovanje profilov, ki ima pravne učinke v zvezi s posameznikom ali na podoben način nanj znatno vpliva, če so izpolnjenje predpostavke iz člena 22. splošne uredbe o varstvu podatkov.
Pravico, da zoper upravljavca vloži pritožbo pri informacijskem pooblaščencu, če meni, da obdelava
njegovih osebnih podatkov krši splošno uredbo o varstvu podatkov. Vsak posameznik lahko v primeru, da meni, da so mu z naše strani kakorkoli kršene pravice z naslova varstva njegovih osebnih podatkov, kadarkoli poda pritožbo pri nadzornemu organu – Informacijskemu pooblaščencu v Republiki Sloveniji: Republika Slovenija, Informacijski pooblaščenec, Zaloška 59, 1000 Ljubljana, https://www.ip-rs.si.


8. Privolitev je možno kadarkoli preklicati.
Po preklicu privolitve posamezniku ne bomo več mogli zagotavljati storitev za izvedbo katerih potrebuje osebne podatke, glede katerih je posameznik preklical privolitev.
Za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavljana pravic v zvezi z osebni podatki, lahko upravljavec od posameznika zahteva dodatne podatke, ukrepanje pa lahko zavrne le v primeru, da dokaže, da posameznika ne more zanesljivo identificirati.


V skladu z zakonodajo (Zakon o varstvu osebnih podatkov ZVOP-2, Ur. l. RS št. 94/07 in GDPR), zato na spletni strani www.alternativna.si izvajamo vse aktivnosti za zaščito in etično ravnanje z vašimi
osebnimi podatki.

bottom of page